„Dental Medic“ d.o.o. Zenica je firma osnovana 2015.godine, koja se  bavi  uvozom i distribucijom stomatološkog potrošnog materijala i opreme.

U sklopu preduzeća, nalazi se i servis stomatoloških uređaja u kojem se vrši testiranje i servisiranje opreme proizvođača čiji smo ovlašteni distributer za Bosnu i Hercegovinu.

Preduzeće zastupa i distribuira proizvode sljedećih kompanija: APPLEDENTAL, TEHNODENT, G&Z, POSDION, PRESIDENT, ERAY, DENTAL WORLD, IMICRYL.

Specifičnost našeg poslovanja jeste praćenje potreba i zahtjeva naših kupaca, te brzina reagovanja na njihove zahtjeve.

Preduzećem upravlja kadar sa dugogodišnjim iskustvom na polju uvoza i distribucije medicinskih sredstava.

„Dental Medic“ d.o.o. Zenica je uskladio svoje poslovanje sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015, kako bi obezbjedio upravljanje sistemom kvaliteta uz povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa i obezbjedio kontinuirano poboljšanje cjelokupnog sistema.