Edukacioni Centar

Dental Medic d.o.o. Zenica obavještava cijenjene klijente da naš Edukacioni Centar počinje sa radom.

Prva edukacija će se održati u subotu, 13.01.20024. godine.

ENDO AND BEYOND, prvi blok iz serije “Basic to Advanced